10 basisprincipes bij het plaatsen van een Floorify vloer

Deze tekst vervangt de installatie instructies niet. De installatie instructies zijn de meest complete en belangrijkste documenten om rekening mee te houden.

1. Zwevende plaatsing

Floorify Planks & Tiles worden steeds geplaatst als een zwevend vloersysteem, zonder verlijming. De vloerdelen zijn voorzien van een 360° kliksysteem die je toelaten om in elke richting door te leggen. De vloerdelen moeten te allen tijde vrij kunnen uitzetten en inkrimpen als reactie op veranderingen in temperatuur.

2. Kwalitatieve ondervloer

Gebruik steeds een kwalitatieve ondervloer zoals de Floorify Performance ondervloer of de Floorify Comfort ondervloer. Onze vloeren en hun prestaties zijn uitvoerig getest geweest in combinatie met onze ondervloeren. Bij schade aan een Floorify vloer die te wijten is aan het gebruik van een verkeerde ondervloer vervalt de garantie op de Floorify vloer.

3. Uitzetting

Zorg steeds voor een uitzettingsvoeg van minimum 5 mm rondom alle wanden, deurkozijnen, raampartijen, dorpels, leidingen en zware objecten (bijv. keukenkasten en -eiland, ingebouwde kasten, ...) zodat de vloer vrij kan bewegen. Floorify vloeren kunnen gelegd worden tot een oppervlakte van 20 bij 20 meter zonder extra uitzettingsvoeg indien de te leggen ruimtes onder dezelfde omstandigheden functioneren.

4. Transport en acclimatisatie

Stockeer een Floorify vloer nooit verticaal rechtop, maar mooi horizontaal vlak en volledig ondersteund op een geschikte, droge ondergrond. Laat een Floorify vloer gedurende 12u acclimatiseren in de te leggen ruimtes, binnenshuis, vooraleer over te gaan tot plaatsing.

5. Ondergrond

Een goede ondergrond is essentieel voor een optimaal eindresultaat. De dekvloer moet voldoende hard, vlak en niet-verend zijn. De maximale concave glooiing mag 5 mm op 2 lm bedragen (3 mm voor visgraat). Voegen mogen niet breder zijn dan 5 mm en/of dieper dan 4 mm.

6. Vocht

Alhoewel een Floorify vloer zeer waterbestendig is en geplaatst kan worden in een vochtige ruimte zoals een badkamer, biedt deze echter geen oplossing bij een structureel vochtprobleem. Spendeer extra aandacht bij plaatsing op een dekvloer met geïntegreerde vloerverwarming/- koeling. Hou steeds rekening met het restvocht dat een dekvloer mag hebben. Laat de dekvloer voldoende uitdrogen en doorloop daarna steeds hetopstookprotocol. Meet tijdig de vochtwaarde en hou de resultaten goed bij.

7. Vloerverwarming

Floorify is uiterst geschikt voor vloerverwarming door de lage warmteweerstand (R-waarde). Er zijn echter enkele voorwaarden aan verbonden.

8. Visuele controle

Controleer steeds het batchnummer van de verschillende vloerdelen en zorg ervoor dat alle vloerdelen uit dezelfde batch komen. Controleer elk paneel op visuele defecten bij voldoende lichtinval. Meng vloerdelen uit verschillende pakken en let erop dat er geen gelijke decoren naast elkaar komen te liggen.

9. Goed begonnen is half gewonnen

Besteed veel aandacht aan het plaatsen van de eerste twee rijen. Start met een rechte lijn en gebruik afstandsblokjes om de uitzetvoeg te respecteren. Hou minimum 30 cm afstand tussen twee kopse verbindingen.

10. Preventie en onderhoud

Een Floorify vloer is krasbestending maar niet krasvrij. Voorzie glijdend meubilair altijd van kwalitatieve  beschermdopjes. Bescherm de vloer ook steeds tegen warmtestraling, vuur en extreme hitte. Gebruik bij het reinigen een pH-neutraal (pH 7) reinigingsmiddel zoals Floorify Conny. Voor een intensieve reiniging kan Conny Turbo gebruikt worden. Gebruik Conny Care om de levensduur van de vloer te verlengen en krassen, strepen en natuurlijke veroudering minder zichtbaar te maken.