Kan je Floorify op elke ondergrond plaatsen?

Een Floorify vloer kan je plaatsen op bijna elke ondergrond. Denk maar aan verschillende harde, vlakke, niet-verende dekvloeren zoals beton, zandcement, anhydriet, hout, een spaanplaat, MDF of keramische tegels.

De dekvloer dient te voldoen aan alle voorgeschreven voorwaarden en vlakheidstoleranties in onze plaatsingsinstructies. 

Er mogen geen sporen zijn van pleisterwerken, verf, lijm, olie, vet… 

De dekvloer moet proper, vlak, blijvend droog en stabiel zijn.
De dekvloer mag niet zacht, verend of beschadigd zijn en mag in geen geval los liggen.

Ruwheden en oneffenheden
Ruwheden en oneffenheden in de dekvloer kunnen zorgen voor een oneffen vloeroppervlak en zo een versnelde slijtage van de vloer of het kliksysteem teweegbrengen. Daarom mag de dekvloer geen grotere ongelijkheden vertonen dan 5 mm over een lengte van 2 lopende meter (3 mm voor visgraat). Lichte glooiingen kunnen weliswaar overbrugd worden dankzij de sterke Floorify Rigid Core van onze vloeren in combinatie met de Floorify ondervloeren.

Stabiel
Het is belangrijk dat de ondergrond stabiel is alvorens te beginnen met plaatsen. Er mag met andere woorden geen veerkracht zijn op de ondergrond. 

Vocht
Alhoewel Floorify vloeren ongevoelig zijn voor vocht, zijn ze niet bedoeld voor gebruik als een vocht remmend of waterdicht systeem. In geval van vocht, moet de dekvloer voldoende uitdrogen of dampdicht worden gemaakt vóór de plaatsing van de vloer. Op die manier vermijd je ongezonde schimmelvorming en/of vloerdelen die omhoog stuwen met kans op permanente vervormingen.

Vloerverwarming
Floorify vinyl vloeren kan je toepassen op een dekvloer met traditionele vloerverwarming en -koeling op waterbasis en op een thermostaat gereguleerde elektrische vloerverwarming verwerkt in de dekvloer in minimaal 9 mm egalisatie. Dit op voorwaarde dat de temperatuur aan de oppervlakte van de dekvloer niet hoger is dan 29°C. Voor, tijdens en minstens 24u na de plaatsing van je vloer moet de kamertemperatuur constant op 18°C-25°C blijven. Het vloerverwarmingssysteem kan hierna gradueel hoger gezet worden, met een maximum van 5°C per dag tot kamertemperatuur bereikt is.

Controleer steeds de geschiktheid van het vloerverwarmings- of koelingssysteem in de instructies van de producent.