Hoe plaats je een Floorify eindprofiel?

Hoe plaats je een Floorify eindprofiel?

Een eindprofiel is makkelijk te installeren.

  • Zaag het profiel en de kunststofrail eerst op de juiste lengte.

  • Bevestig daarna de rail met een degelijke lijm of vijzen rechtstreeks aan de ondergrond. Installeer de rail tussen het vloerdeel en het andere object (muur, schuifraam…).

  • Voorzie hierbij genoeg plaats tussen de rail en het object voor de aanbevolen uitzettingsvoeg van 5 mm.

  • Klik daarna het profiel op de rail.