Hoeveel plaats moet je vrijlaten voor het Floorify aanpassingsprofiel?

Om het Floorify aanpassingsprofiel te kunnen plaatsen moet je een tussenruimte van 37 mm voorzien. Hiermee houd je zowel rekening met de breedte van de aflopende rand van je profiel, de breedte van het profiel zelf en de uitzettingsvoeg van 5 mm tussen de rail van je profiel en de vloer.

Rekensom:
16 mm (breedte aflopende rand profiel) + 16 mm (breedte aanpassingsprofiel) + 5 mm uitzettingsvoeg = 37 mm (zie tekening)

OF: je plaatst de rail alvorens de vloer te plaatsen.