Hoeveel plaats moet je vrijlaten voor het Floorify overgangsprofiel?

Om het Floorify overgangsprofiel te kunnen plaatsen moet je een tussenruimte van 26 mm voorzien tussen twee vloerdelen. Hiermee houd je zowel rekening met de breedte van het profiel alsook met de uitzettingsvoeg tussen beide vloeren en de rail van het profiel.

Rekensom:
5mm uitzetvoeg linkerkant + 5mm uitzetvoeg rechterkant + 16 mm (breedte overgangsprofiel) = 26 mm (zie tekening)

OF: je plaatst de rail alvorens de vloer te plaatsen.