Hoe plaats je profielen?

De profielen zijn makkelijk te installeren.

  • Zaag het profiel en de kunststofrail eerst op de juiste lengte.

  • Bevestig daarna de rail met een degelijke lijm of vijzen rechtstreeks aan de ondergrond. Installeer de rail tussen de twee vloeren of tussen het vloerdeel en het andere object (muur, schuifraam…)

  • Voorzie hierbij genoeg plaats tussen de rail en de vloer/andere object voor de aanbevolen uitzettingsvoeg van 5 mm.

  • Klik daarna het profiel op de rail.

TIP: Plaats de rail alvorens de vloer te plaatsen. Zo kan je vermijden dat je ruimte te kort komt voor het profiel.